Water als energiebron

Open bronsystemen pompen water uit de watervoerende laag, die een circa 100 – 150 meter diep zit. Deze bestaan uit 2 putten, een aanvoerput en een retourput. Bij de aanvoerput wordt het water uit de grond gepompt om vervolgens via de warmtewisselaar af te geven aan de warmtepomp. Nadien wordt het water in de retourput gepompt, dat op een geringe afstand van de aanvoerput ligt.

Voordeel van deze installaties is dat ze hogere rendementen halen tov. de luchtwarmtepompen. Doordat we zo diep water gaan oppompen hebben deze een hoge en constante temperatuur. Houd echter wel rekening mee met het feit dat wanneer het water effectief boven is, dat de temperatuur niet meer diezelfde is als zo diep in de watervoerende laag.

Voor dit systeem moet ook een vergunning aangevraagd worden. Een nadeel is echter dat we een diepteboring dienen uit te voeren, wat uiteraard ook een investering met zich meebrengt. Wat men dikwijls vergeet te vermelden, is dat de pompgroep (om het water uit de watervoerende laag op te pompen) ook een elektrisch verbruik heeft! Tellen we dit elektrisch verbruik mee, zal het seizoensrendement slechter zijn.

terug naar overzichtHoge Mauw 1325a
2370 Arendonk (B)

info@climaproducts.be
Tel. 014 46 00 00

Vraag offerte