Bodemwarmte als energiebron

Bodemwarmtepompen of ook wel geothermische warmtepompen genoemd, halen hun energie uit de bodem. Anders dan bij de uitvoeringen bij water, zitten we hier met een gesloten systeem. Hierbij gaan we de warmte die opgeslagen zit in de bodem rechtstreeks gaan onttrekken en vervolgens aan de warmtepomp aanbieden. Ook hierbij hebben we verschillende uitvoeringen. Er is de keuze voor een horizontaal captatienet, een verticaal captatienet of de aardwarmtekorven als captatienet. Dit captatienet gaat bepalen op welke manier we de energie uit de bodem gaan onttrekken.

Bij een horizontaal captatienet gaan we warmte onttrekken aan de bodem dmv. Een horizontaal buizennet. In dit buizennet vloeit een waterglycolmengsel. Dit glycolmengsel gaat de warmte uit de bodem onttrekken om vervolgens af te geven aan het koelmiddel via de verdamper. Een nadeel is dat we hier niet zo diep in de bodem zitten. De vorstlaag zal invloed uitoefenen op de temperatuur in de bodem. Hierdoor zal het seizoensrendement op het einde van het jaar lager zijn dan bv. de aardwarmtekorven. Een bijkomend nadeel is dat we al snel veel oppervlakte nodig hebben voor een gemiddelde woning.

Bij een verticaal captatienet gaan we warmte onttrekken aan de bodem dmv. Een verticaal buizennet. In het buizennet vloeit een waterglycolmengsel dat de warmte uit de bodem gaat opnemen om vervolgens af te geven aan het koelmiddel via de verdamper. Voordeel van dit systeem is dat we hoge seizoensrendementen halen. Een nadeel is echter dat er een grote investeringskost tegenover staat.

Bekijk even de nadelen en voordelen van bovenstaande systemen. ClimaPro heeft echter een ideale aanbieding op de markt, nl. de aardwarmtekorven. Deze aardwarmtekorven hebben een conische vorm en worden op een diepte van 3 à 5 meter ingegraven. Voldoende diep om de vorstlaag geen invloed te laten uitoefenen op de korven en tevens voldoende diep om een hoge temperatuur te halen. Door hun conische vorm kunnen we met een beperkte oppervlakte een zo groot mogelijk aandeel aan warmte onttrekken uit de bodem. Doordat we deze zelf produceren kunnen we kwaliteit én een scherpe prijs aanbieden.

Een extra pluspunt aan deze systemen is dat we tijdens de warme zomermaanden aan passieve koeling kunnen doen. Met passieve koeling bedoelt men dat we zonder werking van de warmtepomp onze woning of gebouw kunnen koelen. Tevens zorgt passieve koeling voor regeneratie van de bodem!

Dit soort warmtepompen leveren uitstekende rendementen, en dit over het hele seizoen bekeken!terug naar overzicht


Hoge Mauw 1325a
2370 Arendonk (B)

info@climaproducts.be
Tel. 014 46 00 00

Vraag offerte